Close
 • Massage
  Reserveer online

Thaise traditionele massage

Voor een soepel lichaam en betere energiedoorstroming, omvat elementen uit de Chinese acupressuur en Indiase yoga, gecombineerd met Thaise technieken ( Thaise yoga massage ) 

Thaise mas­sage is geba­seerd op de zoge­naamde “Sen PraThan Sib”. Deze Thaise term betekent “10 voor­naam­ste ener­gie­banen”.

 Deze SEN-­banen of SEN-­lijnen vor­men de ba­sis van de tra­di­tio­nele Thaise mas­sage. Dit “banen­net­werk” of “ener­gie­ba­nen­stel­sel” is in het Wes­ten welis­waar minder bekend dan het bloed­va­ten-, het spijs­ver­te­rings- of het lymfe­stel­sel, maar is daarom niet min­der be­lang­rijk.

 Veel fysieke en emotio­nele pro­blemen vloeien immers voort uit geblok­keerde ener­gie­ba­nen, die op hun beurt het gevolg zijn van een over­daad aan stress, een slechte of insta­biele li­chaams­hou­ding of een belastende levenswandel (eenzijdige voeding, onregelmatige nacht­rust enz.).

Door gepaste mas­sage­hande­lingen op wel­be­paalde  van deze SEN-punten langs deze ener­gie­banen wordt een goede door­bloe­ding op gang gebracht en worden afval­stof­fen via het lym­fatisch stel­sel af­ge­voerd.


Gunstige effecten van Thaise massage : 

 • verbetert de bloed­circu­latie
 • verbetert de adem­haling
 • verbetert de spijs­vertering
 • verzacht pijn door het vrij­komen van pijn­stillende neuro­trans­mitters in het zenuw­stelsel, endor­finen genaamd.
 • verbetert de geeste­lijke alert­heid doordat mas­sage geest en li­chaam ontspant. Na een Thaise mas­sage ben je zowel ont­spannen als ener­gieker

Ideale behandeling bij volgende klachten : 

 • rug- en nekpijn
 • stress
 • hoofdpijn, migraine
 • gewrichts­pijn en spier­pijnen
 • hoge bloed­druk
 • slape­loos­heid

RESERVEER HIER ONLINE


Prijzen

 • 1 Persoon (60min) € 70 (online = 65 EUR)
 • 1 Persoon (75min) € 80 (online =75 EUR) - promo
 • 1 Persoon (90min) € 95 (online = 90 EUR)
 • 1 Persoon (120min) € 120 (online = 115 EUR)
 • 2 Personen (60min) € 135 (online = 125 EUR)
 • 2 Personen (75min) € 160 (online=145 EUR) - promo
 • 2 Personen (90min) € 185 (online = 175 EUR)
 • 2 Personen (120min) € 235 (online = 225 EUR)

Prijzen

 • 1 Persoon (60min) € 70 (online = 65 EUR)
 • 1 Persoon (75min) € 80 (online =75 EUR) - promo
 • 1 Persoon (90min) € 95 (online = 90 EUR)
 • 1 Persoon (120min) € 120 (online = 115 EUR)
 • 2 Personen (60min) € 135 (online = 125 EUR)
 • 2 Personen (75min) € 160 (online=145 EUR) - promo
 • 2 Personen (90min) € 185 (online = 175 EUR)
 • 2 Personen (120min) € 235 (online = 225 EUR)

Wilt u zich ook ontspannen ?

Twijfel niet en reserveer uw ontspanningsmoment online via onderstaande knop :